Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Seponeren

betekenis & definitie

Seponeren is een besluit van het Openbaar Ministerie om een verdachte niet te vervolgen voor een strafbaar feit. Seponeren kan door middel van een technisch sepot of een beleidssepot. De bevoegdheid tot het seponeren komt het openbaar ministerie toe op grond van het opportuniteitsbeginsel.

Er zijn verschillende redenen waarom het Openbaar Ministerie besluit om niet over te gaan tot verdere vervolging van een strafbaar feit. Bij een technisch sepot komt het openbaar ministerie tot de conclusie dat er simpelweg te weinig bewijs voorhanden is tegen de verdachte om tot een eventuele veroordeling te komen bij de rechter. Het kan voor komen dat het Openbaar Ministerie er in een dergelijk geval toch voor kiest om tot vervolging over te gaan en de zaak voorlegt aan de rechter. Het is dan aannemelijk dat de rechter de verdachte zal vrijspreken of zal ontslaan van alle rechtsvervolging.

Bij het beleidssepot is er daarentegen voldoende bewijs tegen de verdachte om over te gaan tot vervolging. Het Openbaar Ministerie heeft hier de keuzemogelijkheid om te seponeren in het algemeen belang of om toch over te gaan tot vervolging. In een dergelijk geval komt het openbaar ministerie vaak tot de conclusie dat het niet wenselijk is de verdachte te vervolgen, bijvoorbeeld omdat de verdachte een zogeheten 'first offender' is.