Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Roerende zaak

betekenis & definitie

Als roerende zaak kan worden aangemerkt elke zaak die niet onroerend is en omvat in principe alles wat niet duurzaam met de grond verbonden is.

Artikel 5:3 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek stelt: "roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn." Het Burgerlijk Wetboek geeft in artikel 5:3 lid 1 een limitatieve opsomming van de zaken die als onroerend kunnen worden aangemerkt. Als onroerend kunnen onder andere worden aangemerkt de grond, de daarop gebouwde woningen en beplantingen. Over het algemeen kan alles wat duurzaam met de grond is verbonden worden aangemerkt als een onroerende zaak. Hier bestaan echter uitzonderingen op. Een roerende zaak daarentegen kan in feite van alles omvatten. Zo kan een roerende zaak een auto zijn, maar ook een fiets, een lepel of een baksteen. Roerende zaken kunnen door omstandigheden echter als onroerend worden aangemerkt indien zij door natrekking in een groter geheel opgaan. Wanneer een baksteen deel uit gaat maken van een woning, is het onderdeel van de woning en derhalve onroerend.