Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-06-2013

2013-06-26

Resultaatverbintenis

betekenis & definitie

Bij een resultaatverbintenis is het van belang voor de betrokken partijen dat het beoogde resultaat wordt behaald.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Uiteraard mag de inhoud niet in strijd zijn met hetgeen de wet voorschrijft. Uit een overeenkomst kunnen er verscheidene rechten en verplichtingen ontstaan voor beiden partijen. Zo kan het zijn dat een overeenkomst een zogenaamde resultaatverbintenis met zich meeneemt. Bij een dergelijke verbintenis is het van belang dat het beoogde resultaat wordt bereikt. Mocht dit niet gebeuren, dan kan dit vergaande consequenties hebben voor een van de partijen. Bij een resultaatverbintenis kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld de verkoop van een hoeveelheid aan goederen.