Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-11-2013

2013-11-12

Provinciale verordening

betekenis & definitie

Een provinciale verordening wordt opgesteld door de provinciale staten en bevat regels die binnen een bepaalde provincie geldig zijn.

In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het is voor de Nederlandse rechtstaat van belang dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. Naast de scheiding der machten is Nederland een zogenaamde gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit houdt in dat de macht in Nederland is verspreid over verschillende overheden, in dit geval de provincies en de gemeenten. Binnen de provincie is de Provinciale Staten bevoegd om de regels te maken die geldend zijn binnen de provincie. Deze regels worden vastgesteld en opgenomen in de provinciale verordening. Deze verordening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de staat van de wegen binnen de provincie.