Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 21-07-2013

2013-07-21

Productaansprakelijkheid

betekenis & definitie

De productaansprakelijkheid houdt in dat de producent van een bepaald product in beginsel aansprakelijk is voor de gebreken die een bepaald product vertoont.

Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, dan komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, al dienen de partijen zich wel te houden aan de door de wet gestelde kaders. Over het algemeen staat er in een overeenkomst tussen partijen een beding opgenomen waarin staat hoe zij zullen handelen bij eventuele geschillen. De meest gangbare keuze is het geschil voorleggen aan de rechter. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een geschil ontstaat over het product dat de producent aan de andere partij heeft geleverd. Bijvoorbeeld wanneer er veel klachten binnenkomen over een bepaald product (omdat het gebruik ervan niet veilig zou zijn), zal er allereerst worden onderzocht in hoeverre er sprake is van een structureel probleem. Indien er daadwerkelijk sprake is van een structureel probleem, zal de producent in beginsel op grond van artikel 185 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld. Ditzelfde artikel bevat echter de uitzonderingen wanneer de producent niet aansprakelijk kan worden gesteld.