Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-12-2012

2012-12-10

Procureur-generaal

betekenis & definitie

De procureur-generaal maakt onderdeel uit van het College van procureurs-generaal. Dit college heeft de leiding over het Openbaar Ministerie.

De kerntaak van het College van procureurs-generaal is het bepalen van het landelijke opsporing- en vervolgbeleid dat door de Openbare Ministeries dient te worden gehanteerd. Het college van procureurs-generaal maakt bijvoorbeeld keuzes over in welke gevallen en onder welke omstandigheden er wel of geen vervolging moet plaatsvinden door het Openbaar Ministerie. Artikel 130 lid 4 van de Wet op de rechterlijke organisatie bepaalt dat het college van procureurs-generaal uit minstens drie en maximaal vijf leden mag bestaan. De leden van het college van procureurs-generaal worden bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van justitie benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar.
De procureur-generaal komt echter ook voor bij de Hoge Raad; de procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met het geven van adviezen over de lopende procedures, het ontslag van rechters en ambtsmisdrijven.