Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Procureur

betekenis & definitie

Een procureur is een jurist/advocaat in een bepaald arrondissement die zijn cliënt bijstaat gedurende een juridisch geschil.

Een procureur is een advocaat die de belangen van zijn cliënt behartigd indien er sprake is van een juridisch geschil dat aanhangig is gemaakt bij een rechterlijke instantie. Wanneer een partij in een geschil de andere partij besluit te dagvaarden, kan het voorkomen dat het geschil wordt behandeld bij de rechtbank in de woonplaats/arrondissement van de gedaagde partij. In een dergelijk geval kan het wenselijk zijn - gelet op de reisafstand - dat er een advocaat in de buurt wordt ingeschakeld. Het kan dan ook voorkomen dat de advocaat die de zaak in beginsel onder zich had, de zaak neerlegt bij een collega die woonachtig is in het arrondissement waar de zaak door de rechtbank (of in hoger beroep door het gerechtshof) zal worden behandeld. De advocaat die de zaak overneemt van zijn collega wordt over het algemeen aangemerkt als zijnde procureur.