Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Prejudiciele vraag

betekenis & definitie

Indien een nationale rechter wil weten hoe hij een bepaald onderwerp Europees gezien moet uitleggen, kan hij een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie.

Indien twee of meer burgers een geschil met elkaar hebben, hebben zij de mogelijkheid hun geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillenbeslechter. In Nederland is deze geschillenbeslechter de rechter. De rechter onderzoekt hetgeen beide partijen in de procedure hebben ingebracht en aan de hand hiervan velt de rechter een oordeel. Logischerwijs past de rechter het recht toe dat in de verschillende wetboeken staat opgenomen. Er zijn echter mogelijkheden denkbaar waarbij de rechter niet slechts kijkt naar hetgeen de nationale wetgeving voorschrijft. Indien de rechter wil weten hoe hij bepaalde wetgeving naar Europese maatstaven het beste kan uitleggen, kan hij een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie bekijkt de zaak en neemt vervolgens een besluit. Dit besluit bevat duidelijke richtlijnen waar de nationale rechter zich aan dient te houden bij het doen van een uitspraak. Elke lidstaat die is aangesloten bij de Europese Unie heeft de mogelijkheid een prejudiciële vraag te stellen. Deze vragen zijn van belang om de uniformiteit in de Europese wetgeving te behouden.