Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-06-2013

2013-06-09

Opzegtermijn

betekenis & definitie

De opzegtermijn is de termijn die zowel door de werkgever als werknemer in acht moet worden genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat beide partijen in beginsel vrij om een invulling te geven aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst, als dienen zij wel hetgeen de wet voorschrijft in acht te nemen. Er kunnen echter omstandigheden spelen waarbij één of beide partijen niet geheel tevreden zijn met elkaar. In een dergelijk geval kunnen partijen er voor kiezen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Over het algemeen komt het initiatief om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, van de werkgever. De werkgever dient, afhankelijk van het aantal door de werknemer gewerkte jaren, een aantal maanden opzegtermijn in acht te nemen. Indien de werkgever de termijnen niet in acht neemt, kan de werknemer zich hiertegen verzetten. Deze termijnen staan omschreven in artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek.