Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-04-2015

2015-04-12

Opruiing

betekenis & definitie

Er is sprake van opruiing wanneer een persoon (of een groep personen) omstanders aanspoort om strafbare feiten te begaan.

In artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht staat de strafbepaling opgenomen indien een persoon (of een groep personen) zich schuldig maakt aan het misdrijf opruiing. Artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht stelt: "Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie." Uit dit artikel valt op te maken dat personen zich op verschillende manieren kunnen schuldig maken aan het misdrijf opruiing. Er bestaat dan ook veel jurisprudentie over dit onderwerp. Opruiing is een veel voorkomend fenomeen bij onder andere festivals en voetbalwedstrijden; indien de officier van justitie besluit de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing te vervolgen, kan de rechter een maximale gevangenisstraf van vijf jaren opleggen. Voorts kan de rechter een boete van maximaal 74.000 euro opleggen.