Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 25-02-2013

2013-02-25

Ontoerekeningsvatbaar

betekenis & definitie

Een persoon is ontoerekeningsvatbaar wanneer hij een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens heeft.

Artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht gaat over de ontoerekeningsvatbaarheid van een verdachte. Wanneer deze verdachte een strafbaar feit pleegt, kan hij worden vervolgd door de officier van justitie. De officier van justitie houdt bij het bepalen van de strafeis enigszins rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De rechtbank neemt echter het definitieve besluit over in hoeverre de verdachte gestraft dient te worden. Zeker wanneer blijkt dat de verdachte lijdt aan een ziekte van de geest, dient hier voldoende rekening mee te worden gehouden door de rechtbank. Het feit dat de rechtbank hier rekening mee dient te houden, betekent echter niet dat de verdachte (met bijvoorbeeld een geestelijke stoornis) kan doen en laten wat hij wil. Mocht tijdens de zitting uit een medisch rapport blijken dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar is, dan zal de rechter de verdachte zeer waarschijnlijk ontslaan van alle rechtsvervolging. Hierbij heeft de verdachte het strafbare feit wel gepleegd, maar kan het hem door omstandigheden niet worden toegerekend. Een eventuele behandeling zal zeer waarschijnlijk wel volgen.