Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-12-2012

2012-12-26

Onteigening

betekenis & definitie

Onteigenen is in Nederland het recht van de overheid om in bepaalde gevallen onroerend goed van een persoon te kopen. De eigenaar van de grond is in dat geval verplicht om de grond te verkopen.

Wanneer een persoon een onroerend goed heeft, kan het voorkomen dat dit door de overheid wordt onteigend wegens uitvoering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente met de bedoeling zaken vanuit een geografisch perspectief te ordenen. Het kan derhalve voorkomen dat iemands onroerend goed (bijvoorbeeld een stuk grond waarop iemands huis staat) wordt onteigend. Hier kan echter een lange procedure aan voorafgaan. Indien de persoon van wie het onroerend goed wordt onteigend instemt met de onteigening, krijgt deze persoon over het algemeen een bepaald geldbedrag mee. Deze persoon kan uiteraard ook weigeren en in dat geval zal de zaak over het algemeen voor de bestuursrechter komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft over tal van dergelijke onteigeningszaken een uitspraak gedaan. Hierbij worden de belangen van alle partijen op een zorgvuldige wijze afgewogen alvorens er een uitspraak wordt gedaan.