Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 06-01-2014

2014-01-06

Ongeschreven staatsrecht

betekenis & definitie

Het ongeschreven staatsrecht bevat regelingen die niet in de wetboeken staan gecodificeerd, maar desondanks toch van belang zijn in het staatsrecht.

In de Grondwet staan diverse bepalingen die betrekking hebben tot het staatsrecht. Zo is er in de Grondwet een onderscheid te maken tussen de zogenaamde klassieke grondrechten en de sociale grondrechten. Voorts staan er in de Grondwet diverse bepalingen die betrekking hebben tot onder andere het Koningshuis, het parlement en de regering. Naast deze gecodificeerde bepalingen in de Grondwet, kent het staatsrecht bepalingen die niet in de Grondwet en/of andere wetboeken staan opgenomen. Desondanks zijn deze niet opgenomen bepalingen wel van belang in het staatsrecht. Deze ongeschreven bepalingen worden in het (staats)recht ook wel aangeduid als het ongeschreven staatsrecht. Te denken valt aan bijvoorbeeld de motie van wantrouwen die in het parlement aan een bewindspersoon kan worden opgelegd. Indien er een meerderheid is voor de motie van wantrouwen, dient de bewindspersoon op te stappen. Hoewel dit nergens staat gecodificeerd, is het - vanuit staatsrechtelijk perspectief - van belang dat het wordt nageleefd.