Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 31-08-2015

2015-08-31

Onderdelentrechter

betekenis & definitie

De onderdelentrechter houdt ingevolge artikel 6:13 Awb in dat een bestuursrechtelijk besluit van een bestuursorgaan in verschillende onderdelen kan worden opgedeeld en kan worden bestreden.

Indien een burger een vergunning aanvraagt bij de gemeente, kan het college van b&w (het bestuursorgaan) een dergelijke aanvraag met inachtneming van de geldende regelgeving afwijzen. Indien het college van b&w een aanvraag daadwerkelijk afwijst, dient zij het besluit ingevolge artikel 3:46 Awb te onderbouwen en kunnen er diverse argumenten aan de afwijzing op de aanvraag ten grondslag liggen. Wanneer de burger wenst op te komen tegen het betreffende besluit, kan hij de verschillende argumenten voor de afwijzing op de aanvraag bestrijden middels een bezwaarschrift. In een dergelijk geval speelt de onderdelentrechter een rol. Immers, de argumenten die ten grondslag liggen aan de afwijzing kunnen worden opgedeeld in onderdelen die de burger elk afzonderlijk kan bestrijden in bezwaar en in een latere fase eventueel in beroep. De onderdelentrechter wordt ingelezen in artikel 6:13 Awb.