Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-09-2013

2013-09-09

Objectieve cumulatie

betekenis & definitie

Er is sprake van objectieve cumulatie indien de eiser meerdere vorderingen toevoegt aan de dagvaarding.

Indien twee bedrijven een overeenkomst met elkaar sluiten, vloeien er over en weer verschillende rechten en verplichtingen tussen de partijen. Deze rechten en verplichtingen kunnen door de partijen zelf worden bepaald, al dienen zij hierbij voldoende rekening te houden met hetgeen de wet voorschrijft. Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen, bestaat er voor een der partijen de mogelijkheid een dagvaarding uit te brengen. De regels omtrent het uitbrengen van de dagvaarding staan omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de dagvaarding stelt de eiser waarom hij van mening is dat zijn vordering moet worden toegewezen. De gedaagde kan hier vervolgens op reageren door middel van een conclusie van antwoord. Over het algemeen heeft de eisende partij slechts één vordering tegen de gedaagde, dit kan worden gezien als de omvang van het geschil. De eiser heeft echter de mogelijkheid om - indien nodig - meerdere vorderingen toe te voegen in de dagvaarding, zodat er niet voor elke vordering een nieuwe dagvaarding hoeft te worden uitgebracht. In een dergelijk geval is er sprake van objectieve cumulatie.