Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 06-01-2014

2014-01-06

Novelle

betekenis & definitie

Een novelle is een brief waarin de Eerste Kamer kan aangeven wat zij veranderd wil zien in een wetsvoorstel, alvorens zij het wetsvoorstel zal aannemen.

In het Nederlandse staatsrecht kennen wij een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Van belang voor de Nederlandse rechtstaat is dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen. De rechterlijke macht is echter wel volledig onafhankelijk. De Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk vormen de Staten-Generaal en maken onderdeel uit van de wetgevende macht. Nadat wetsvoorstellen zijn aangenomen in de Tweede Kamer, moet de Eerste Kamer zijn licht hierover laten schijnen. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel goed- of afkeuren. Indien de Eerste Kamer een bepaald wetsvoorstel besluit af te keuren, betekent dit niet per definitie dat het wetsvoorstel definitief de prullenbak in gaat. De Eerste Kamer kan namelijk in een novelle bepaalde punten opnemen die naar hun mening voor verbetering vatbaar zijn. De novelle gaat naar de Tweede Kamer, die zich vervolgens buigt over de door de Eerste Kamer opgestelde punten.