Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-09-2013

2013-09-24

Noodremprocedures

betekenis & definitie

Elke lidstaat kan een noodremprocedure voorleggen bij de Europese Raad indien de lidstaat van mening is dat een (Europese) maatregel afbreuk doet aan fundamentele aspecten binnen het strafrechtstelsel van een lidstaat.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Enkele van de instellingen zijn onder andere de Europese Raad en de Europese Commissie. Met name de Europese Commissie heeft verscheidene bevoegdheden om bepaalde maatregelen op te leggen aan de lidstaten afzonderlijk. In beginsel hebben de lidstaten de maatregelen maar te accepteren. Het kan echter voorkomen dat een maatregel een lidstaat dusdanig treft in het strafrechtstelsel van de lidstaat, dat de lidstaat besluit een noodremprocedure te starten. Bij een noodremprocedure legt de lidstaat de maatregel van bijvoorbeeld de Europese Commissie voor aan de Europese Raad, en die bekijkt vervolgens of er afbreuk wordt gedaan aan fundamentele aspecten van het strafrechtstelsel binnen de betreffende lidstaat. Indien dit het geval is, zal de Europese Commissie de maatregel mogelijk moeten terugdraaien of aanpassen.