Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Niet-ontvankelijk

betekenis & definitie

Niet-ontvankelijk is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat een partij of instantie niet vatbaar is voor rechtsvervolging. De term niet-ontvankelijk komt veelal voor in het bestuursrecht en het strafrecht.

Wanneer een persoon bij de gemeente een aanvraag doet voor een vergunning voor het kappen van een boom, wordt hij aangemerkt als belanghebbende. Wanneer het college van burgemeester en wethouders (het uitvoeringsorgaan van de gemeente die over dergelijke aanvragen beslist) in het besluit afwijzend reageert op de aanvraag, heeft de belanghebbende in beginsel de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar in te dienen. Deze termijn staat in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien de belanghebbende ná de zesde week in bezwaar of beroep gaat, wordt hij in beginsel niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders het bezwaar niet (inhoudelijk) in behandeling neemt.