Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 25-03-2013

2013-03-25

Meineed

betekenis & definitie

Meineed wordt gepleegd indien een persoon onder ede een verklaring aflegt die niet rijmt met de waarheid.

Wanneer een persoon een bepaald strafbaar feit pleegt, loopt hij het risico vervolgd te worden door de officier van justitie. De officier van justitie bekijkt in hoeverre het noodzakelijk is om de verdachte te vervolgen. Indien de officier van mening is dat de zaak voor de rechter moet komen, dagvaardt hij de verdachte. Tijdens de rechtszitting worden er vervolgens vragen gesteld over het strafbaar feit. Bij een dergelijk onderzoek op de terechtzitting worden er, zeker in strafzaken, regelmatig getuigen opgeroepen. Deze getuigen leggen hun verklaring af nadat zij zijn beëdigd. Bij een beëdiging dienen zij de eed of belofte af te leggen, waarmee zij beloven de waarheid te spreken. Mocht blijken dat een getuige onder ede heeft gelogen, kan hij door de officier van justitie ingevolge artikel 207 van het Wetboek van Strafrecht worden vervolgd wegens meineed. Voor meineed staat een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, of een geldboete van de vierde categorie. Over het algemeen zal meineed echter worden afgedaan met een geldboete.