Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Marktintegratie

betekenis & definitie

De Europese Unie wil er door middel van marktintegratie voor zorgen dat de economieën van lidstaten tot op een bepaalde hoogte worden samengevoegd tot één economie.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De lidstaten van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de voornoemde instellingen. Een belangrijk doel van de Europese Unie is het bewaken van de eenheid binnen de Unie, onder andere op economisch gebied. De Europese Unie probeert de harmonisatie op het economisch gebied te realiseren door middel van marktintegratie. Het beleid van de Europese Unie is er op gericht de economieën van de lidstaten samen te voegen, waarbij er geen grenzen bestaan aan de economische activiteiten die plaatsvinden tussen de lidstaten. Dit beleid brengt vele voordelen met zich mee, omdat er bijvoorbeeld geen heffingen meer zullen zijn op bepaalde goederen die worden geëxporteerd naar andere lidstaten. Naast de voordelen, zijn er uiteraard ook mindere kanten aan het beleid. Een nadeel kan bijvoorbeeld zijn dat lidstaten minder te zeggen zullen hebben over het economisch beleid of dat kleinere lidstaten ongewild gebonden zullen zijn aan economische afspraken tussen de grotere lidstaten.