Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 30-09-2013

2013-09-30

Loyaliteitsbeginsel

betekenis & definitie

Het loyaliteitsbeginsel impliceert dat een EU-lidstaat niet in strijd met de Europese verdragen of het EU-recht mag handelen.

De Europese Unie (EU) kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). Elk van deze instellingen heeft uiteraard zo zijn eigen taken en bevoegdheden, die uitgebreid staan beschreven in de verschillende Europese verdragen. Naast de uitgebreide Europese wetgeving, kent de Europese Unie verschillende beginselen. Een van deze beginselen is het loyaliteitsbeginsel. Het loyaliteitsbeginsel wordt ook wel het beginsel van gemeenschapstrouw genoemd. Dit beginsel schrijft voor dat de lidstaten zich dienen te houden aan de EU- regelgeving. Immers, de lidstaten zijn gehoord in het Europese wetgevingsproces, waardoor het niet meer dan logisch is dat zij zich er aan horen te houden. Indien een lidstaat zich absoluut niet kan verenigen met een bepaalde Europese maatregel, bestaat er de mogelijkheid om hiertegen een procedure te beginnen bij het Hof van Justitie.