Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 23-10-2012

2012-10-23

Juncto

betekenis & definitie

Juncto betekent letterlijk: ''in verband met'' of ''in samenhang met.'' Juristen gebruiken de afkorting (jo.) om aan te geven dat wetsartikelen met elkaar in samenhang moeten worden gelezen.

Een voorbeeld waarbij juncto wordt gebruikt is artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat de ''onrechtmatige daad'' geregeld. Een van de vereisten die van belang is bij de onrechtmatige daad is de zogenaamde ''relativiteit''. De relativiteit is geregeld in artikel 6:163 van het Burgerlijk Wetboek. Een persoon zonder enige rechtskennis zal beide artikelen los van elkaar zien, terwijl de artikelen vrijwel in elk geval - wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad - in samenhang moeten worden gelezen. Om daadwerkelijk aan te geven dat er een verband zit tussen beide artikelen, moet het als volgt worden geformuleerd: artikel 6:162 BW jo. artikel 6:163 BW. De lezer zal hierdoor begrijpen dat er samenhang bestaat tussen de artikelen.