Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 16-06-2015

2015-06-16

Inlichtingenplicht

betekenis & definitie

De inlichtingenplicht bij de uitkering op grond van de Participatiewet houdt in dat een persoon verplicht is alle informatie te verstrekken die relevant is voor de toekenning van de uitkering.

Indien een werkgever na enkele jaren besluit de arbeidsovereenkomst van een persoon niet te verlengen, krijgt de persoon in kwestie na afloop van zijn arbeidsovereenkomst in beginsel een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De duur van de WW-uitkering is onder andere afhankelijk van hoe lang de werknemer in dienst is geweest bij de werkgever. Wanneer de WW-uitkering eindigt, en de persoon in kwestie heeft geen nieuwe baan kunnen vinden, bestaat er in beginsel het recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Bij de beide voornoemde uitkeringen is de persoon in kwestie de rechthebbende. In het geval van de uitkering op grond van de Participatiewet, dient de rechthebbende op grond van artikel 17 van de voornoemde wet alle inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor de toekenning van de uitkering. Indien de persoon in kwestie dit niet doet of wanneer hij onjuiste informatie verstrekt, kunnen hier consequenties aan worden verbonden. Een van de consequenties is bijvoorbeeld dat het reeds uitgekeerde bedrag aan uitkeringen wordt teruggevorderd.