Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Infiltratie

betekenis & definitie

Infiltratie is geoorloofd wanneer er een strafbaar feit wordt gepleegd waar voorlopige hechtenis voor is toegestaan.

Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij worden aangemerkt als verdachte ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Indien de officier van justitie echter van mening is dat hij onvoldoende belastend materiaal heeft verzameld om tot vervolging over te gaan, kan hij onder bepaalde omstandigheden een bijzondere opsporingsbevoegdheid aanwenden. Een van die bijzondere opsporingsbevoegdheden is infiltratie, zoals omschreven in artikel 126h van het Wetboek van Strafvordering. Voor infiltratie dient er echter sprake te zijn van een misdrijf zoals omschreven in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, waardoor er sprake is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan grootschalige drugshandel; in een dergelijk geval kan de officier van justitie er door middel van infiltratie voor kiezen om de verdachte(n) dusdanig in de gaten te houden, dat hij voldoende belastend materiaal heeft om tot vervolging over te gaan.