Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Inbezitneming

betekenis & definitie

Er is sprake van inbezitneming wanneer een persoon een roerende zaak die tot niemand behoort, in bezit neemt.

Eigendom is het meest omvangrijke recht dat een persoon op een goed kan hebben. Zo kan de eigenaar van een mobiele telefoon het goed bijvoorbeeld gebruiken, verkopen of vernielen. Uiteraard dienen al deze handelingen binnen de grenzen van hetgeen de wet voorschrijft te blijven. Wanneer de eigenaar zijn telefoon verliest, heeft hij ingevolge artikel 5:2 van het Burgerlijk Wetboek het recht om zijn eigendom te revindiceren. De revindicatie houdt in dat de eigenaar zijn roerende zaak terug mag vorderen indien hij een ander persoon met zijn telefoon ziet lopen. Bij een telefoon is het echter enigszins onwaarschijnlijk dat de rechtmatige eigenaar het toestel terugvindt. In een dergelijk geval kan het gebeuren dat een ander persoon het toestel in bezit neemt. Dit wordt ook wel occupatie genoemd. De vinder neemt in een dergelijk geval een roerende zaak in bezit die - zoals uit de omstandigheden zal blijken - tot niemand toebehoort.