Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-09-2013

2013-09-15

Hof van Justitie

betekenis & definitie

Het Hof van Justitie is de instelling die zich bezighoudt met het controleren, interpreteren en uitleggen van de Europese wetgeving.

Indien twee of meer burgers een geschil met elkaar hebben, hebben zij de mogelijkheid hun geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillenbeslechter. In Nederland is deze geschillenbeslechter de rechter. De rechter onderzoekt hetgeen beide partijen in de procedure hebben ingebracht en aan de hand hiervan velt de rechter een oordeel. Indien een burger echter van mening is dat zijn geschil een Europeesrechtelijk karakter heeft, kan hij de nationale rechter verzoeken een prejudiciële vraag te stellen. In een dergelijk geval zal het Hof van Justitie de zaak bekijken, om het vervolgens op een Europeesrechtelijke wijze uit te leggen. Het Hof van Justitie heeft binnen de Europese Unie (EU) de belangrijke taak de Europese wetgeving op een juiste wijze te interpreteren en toe te passen zodat er sprake is van uniformiteit in de Europese wetgeving. Deze uniformiteit zorgt tegelijkertijd voor duidelijkheid tussen de lidstaten. Het Hof van Justitie controleert voorts of de instellingen van de EU zich wel aan hun verplichtingen houden en of zij niet nalatig zijn naar de lidstaten toe.