Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 11-02-2013

2013-02-11

Herzieningsplicht

betekenis & definitie

De herziening van een zaak houdt in dat een reeds afgedane zaak opnieuw wordt behandeld.

Wanneer een verdachte door de rechtbank wordt veroordeeld wegens het plegen van een strafbaar feit, dan bestaat er voor de verdachte de mogelijkheid om hiertegen hoger beroep bij het gerechtshof en daarna eventueel cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Indien deze rechtsmiddelen niets opleveren voor de verdachte, dan zal hij zijn straf moeten uitzitten. Artikel 457 van het Wetboek van Strafvordering kan echter uitkomst bieden voor de verdachte, waarin namelijk de gronden voor de herziening genoemd staan. De gronden zijn: een arrest waarin een bewezenverklaring is uitgesproken die niet verenigbaar is met de feiten; er is sprake van een novum; of er is sprake van schending van de mensenrechten zoals deze staan omschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Mocht de verdachte van mening zijn dat een van deze gronden van toepassing is op zijn zaak, dan kan hij een herzieningsverzoek indienen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad beoordeelt vervolgens of het verzoek wordt toe- of afgewezen.