Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Harmonisatie Europese wetgeving

betekenis & definitie

Binnen de Europese Unie wordt er naar gestreefd om de wetgeving van de lidstaten te harmoniseren, zodat dezelfde regels van toepassing zijn binnen de lidstaten van de Europese Unie.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De lidstaten van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de voornoemde instellingen. Een belangrijk doel van de Europese Unie is het bewaken van de eenheid binnen de Unie, onder andere op het gebied van wetgeving. Gelet op artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie blijkt dat de Europese Unie zich ten doel heeft gesteld de wetgeving van de aangesloten lidstaten zoveel met elkaar te laten overeenstemmen. Binnen de Europese Unie wordt dit ook wel harmonisatie van wetgeving genoemd. Harmonisatie kan op verschillende wijzen plaatsvinden, zo kan er een richtlijn worden geïmplementeerd die geldend zal zijn voor alle lidstaten, of zorgt een prejudiciële vraag er voor dat alle lidstaten begrijpen op welke wijze een regel dient te worden uitgelegd.