Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Hardheidsclausule

betekenis & definitie

De hardheidsclausule is de mogelijkheid van een bestuursorgaan om af te wijken van (dwingende) wetgeving.

Indien een werkgever na enkele jaren besluit de arbeidsovereenkomst van een persoon niet te verlengen, krijgt de persoon in kwestie na afloop van zijn arbeidsovereenkomst in beginsel een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). Wanneer de WW-uitkering eindigt, kan er een recht op een uitkering op grond van de Participatiewet ontstaan. Mocht de betrokken persoon geen recht hebben op een uitkering op grond van de voornoemde wet, kan artikel 16 van de Participatiewet (de hardheidsclausule) uitkomst bieden. Bij zeer dringende redenen kan het college van b&w namelijk besluiten alsnog een uitkering te verlenen.