Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 16-06-2015

2015-06-16

Handelingsonbekwaamheid

betekenis & definitie

Handelingsonbekwaamheid houdt in dat een natuurlijk- of rechtspersoon in zijn geheel of gedeeltelijk onbevoegd is rechtshandelingen te verrichten.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien een natuurlijk- of rechtspersoon daadwerkelijk een overeenkomst wil sluiten, dient hij of zij handelingsbekwaam te zijn. Dit wil zeggen dat de handelend persoon in kwestie bevoegd is om deel te nemen aan het economisch verkeer en daarmee ook bevoegd is rechtshandelingen te verrichten. Het is echter ook mogelijk dat een burger niet bevoegd is rechtshandelingen te verrichten, hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld minderjarigen of dementerende personen zijn in beginsel niet bevoegd (alle) rechtshandelingen te verrichten. Minderjarigen moeten bijvoorbeeld in bepaalde gevallen toestemming vragen aan hun wettelijke vertegenwoordigers, terwijl dementerende personen bij rechtshandelingen in beginsel toestemming moeten hebben van een bewindvoerder. Indien een handelingsonbekwaam persoon zonder voorafgaande toestemming rechtshandelingen verricht, bestaat er de mogelijkheid deze rechtshandelingen te vernietigen.