Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 21-11-2012

2012-11-21

Griffier

betekenis & definitie

De griffier is een ambtenaar van de rechterlijke macht die gedurende een zitting een proces-verbaal opmaakt en de rechters ondersteunt bij het schrijven van de uitspraak.

De griffier bereidt een juridische zaak voor en werkt tijdens de zitting een proces-verbaal uit. In dit proces-verbaal wordt door de griffier vermeld wat de partijen tijdens de zitting naar voren hebben gebracht. De griffier schrijft in bepaalde gevallen ook het vonnis, die vervolgens wordt gecontroleerd door de rechter. Griffiers komen echter niet slechts voor bij de rechterlijke macht, maar ook bij de gemeente en provincie. Bij de gemeente schrijven de griffiers bijvoorbeeld het verslag van een raadsvergadering of een hoorzitting. Naast het schrijven van verslagen ondersteunen de griffiers bij het behandelen van een bepaalde zaak. Deze werkzaamheden kunnen zowel administratief als inhoudelijk van aard zijn. De werkplaats van een griffier wordt de griffie genoemd.