Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-05-2013

Goed werkgeverschap

betekenis & definitie

Het goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever gehoor moet geven aan redelijke eisen die de werknemer stelt.

Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, wordt er in beginsel een arbeidsovereenkomst opgemaakt zoals omschreven in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Belangrijke eisen bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst zijn onder andere de vaststelling van het loon en de werkzaamheden. In beginsel dient zowel de werkgever als de werknemer zich te houden aan de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan opgenomen. Er kunnen zich echter verscheidene omstandigheden voordoen waarbij de werknemer bepaalde eisen stelt om op een deugdelijke wijze zijn werkzaamheden te verrichten. Gedacht kan worden aan bepaalde voorzieningen bij de uitoefening van de werkzaamheden, zoals een computer. Indien de werkgever geen gehoor geeft aan het verzoek van de werknemer, kan het zijn dat hij zich ingevolge artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek niet opstelt als een goed werkgever.