Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 28-01-2013

2013-01-28

Gemachtigde

betekenis & definitie

In het recht is een gemachtigde een persoon die een ander vertegenwoordigt in een juridisch geschil.

Wanneer een persoon verwikkeld is in een juridisch geschil, is dit lang niet altijd even eenvoudig voor deze persoon. In een dergelijk geval kan deze persoon er voor kiezen om zich te laten vertegenwoordigen door een ander persoon met (meer) kennis van het recht. Wanneer een persoon zich wil laten vertegenwoordigen tijdens bijvoorbeeld een rechtszitting, dient deze persoon een machtiging te overleggen aan de rechter. De rechter kan met deze machtiging vervolgens vaststellen dat de gemachtigde het woord zal voeren gedurende de rechtszitting namens zijn cliënt. Over het algemeen laten personen zich vertegenwoordigen door advocaten; de advocaten hoeven in beginsel geen machtiging te overleggen om aan te tonen dat zij hun cliënt vertegenwoordigen. Het eerste lid van artikel 80 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft aan wanneer men zich kan laten vertegenwoordigen door een gemachtigde; het tweede lid gaat over de machtiging. Het derde lid stelt echter dat deze machtiging niet noodzakelijk is voor advocaten en deurwaarders.