Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 30-09-2013

2013-09-30

Gekwalificeerde meerderheid

betekenis & definitie

Bij een gekwalificeerde meerderheid is er sprake van een meerderheid in een stemprocedure zodra er aan bepaalde extra voorwaarden is voldaan.

Binnen de Europese Unie worden er over de verschillende onderwerpen stemmingen gehouden. Hierbij zijn bepaalde instellingen van de Europese Unie bevoegd hun stem te laten horen. Binnen de Europese Unie zijn er verscheidene manieren waarop er wordt gestemd, dit zijn de verschillende besluitvormingsprocedures. Enkele van deze besluitvormingsprocedures zijn: stemmen met eenparigheid van stemmen en stemmen met een gewone meerderheid. Een andere mogelijkheid is het stemmen bij een gekwalificeerde meerderheid. De Europese Raad en de Raad van de EU kunnen op deze wijze stemmen. Indien een bepaald percentage van de lidstaten voor een bepaald besluit stemt, zijn de andere lidstaten er aan gebonden vanwege de zogenaamde supranationale machtsverhouding. Hoe groter een lidstaat is, des te meer invloed zij kan uitoefenen op een bepaald besluit.