Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Fouillering

betekenis & definitie

Fouillering is in het strafrecht een ruim begrip waarmee wordt aangegeven dat er onderzoek wordt verricht aan iemands lichaam en kleding.

Wanneer een persoon zich op een wijze gedraagt die door een opsporingsambtenaar wordt aangemerkt als verdacht, dan heeft deze opsporingsambtenaar ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering het recht om deze persoon staande te houden. Er dient echter wel sprake te zijn van een redelijk vermoeden van schuld zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in onder andere het arrest Hollende Kleurling. Artikel 56 lid 1 van het Wetboek van strafvordering geeft aan wanneer het mogelijk is om een verdachte te fouilleren aan het lichaam of aan de kleding. Hiervoor dienen er ernstige bezwaren tegen de verdachte te zijn, bijvoorbeeld wanneer er een sterk vermoeden is dat de verdachte een vuurwapen op zak heeft. De opsporingsambtenaren zijn - gelet op artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering - in beginsel niet bevoegd de fouillering uit te voeren, slechts de officier van justitie of de hulpofficier van justitie zijn hiertoe bevoegd. Lid 4 van artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt echter dat opsporingsambtenaren in bepaalde gevallen onderzoek aan de kleding mogen verrichten. In zeer specifiek gevallen is er - gelet op artikel 56 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering - mogelijk om onderzoek in het lichaam van de verdachte te verrichten.