Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 15-05-2018

2018-05-15

Formeel recht

betekenis & definitie

Het formele recht geeft de regels over de wijze waarop een bepaald proces gevolgd moet worden. Het maakt onderdeel uit van het Nederlandse recht, dat grofweg is ingedeeld in het formele en materiële recht.

Het formele recht wordt ook wel aangeduid als het procesrecht. Vrijwel in elk rechtsgebied zijn er regels van materieel en formeel recht. Een goed voorbeeld hiervan is het strafrecht. Het Wetboek van Strafrecht bevat diverse strafbepalingen en behoort daarmee tot het materiële recht. Het Wetboek van Strafvordering bevat daarentegen regelingen omtrent het procesverloop in een strafrechtelijke procedure en behoort daarmee tot het formele recht. Zo staat er in het Wetboek van Strafvordering bijvoorbeeld aangegeven hoe lang een verdachte mag worden verhoord door de politie, hoe lang een verdachte vast mag worden gehouden op het politiebureau en wat de rechten van de verdachte zijn gedurende het verhoor.