Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-12-2012

2012-12-26

Fatale termijn

betekenis & definitie

Een fatale termijn is binnen het recht een afgesproken periode waarin iets gedaan of geregeld dient te worden en waaraan partijen zich dienen te houden. De fatale termijn verschilt over het algemeen per rechtsgebied.

Het is van belang voor partijen zich aan de fatale termijn houden omdat het anders mogelijk nadelige rechtsgevolgen met zich meebrengt. De fatale termijn geldt overigens ook voor instanties zoals de gemeente en de rechtbank. Een voorbeeld is het strafrecht; hier geldt in beginsel namelijk een termijn van veertien dagen voor de rechtbank om uitspraak te doen na de strafrechtelijke zitting. Indien de rechtbank zich niet houdt aan deze fatale termijn, kan het positieve gevolgen met zich meebrengen voor de verdachte. Wanneer er door de rechtbank binnen veertien dagen een uitspraak is gedaan, begint er een nieuwe termijn te lopen. Dit betreft de termijn voor het instellen van hoger beroep, die in dit geval ook veertien dagen is. In het bestuursrecht gelden er andere termijnen; zo dient een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders) binnen zes weken op een aanvraag van een belanghebbende te beslissen. In bepaalde gevallen kan er van deze termijn worden afgeweken. Wanneer een belanghebbende beroep instelt bij de bestuursrechter, geldt er een termijn van zes weken voor het indienen. Dit staat geregeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.