Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Exoneratie

betekenis & definitie

Er is sprake van exoneratie wanneer er bedingen in een overeenkomst staan opgenomen die bepaalde risico's uitsluiten.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Uiteraard mag het niet strijdig zijn met hetgeen de wet voorschrijft. Bij een overeenkomst kunnen de partijen verschillende bedingen opnemen, die intreden indien zich een bepaalde situatie voordoet. Zo worden er regelmatig door partijen exoneratieclausules opgenomen waaruit blijkt dat er bepaalde risico's worden uitgesloten. Hierbij kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan een boete die niet zal worden opgelegd indien er sprake is van een te late levering door overmacht. Ook bij dergelijke clausules staat het de partijen vrij om de inhoud ervan te bepalen, voor zover de wet het toelaat.