Ex tunc wat is de betekenis & definitie

Ex tunc betekent 'vanuit het verleden'. De term komt uit het Latijn en wordt in het recht gebruikt om aan te geven dat de feiten en omstandigheden vanaf een bepaald moment worden meegenomen bij het nemen van een besluit.

In het bestuursrecht oordeelt een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van een gemeente) ex tunc. Bij de heroverweging van een besluit dat hij op het bezwaar van de belanghebbende neemt, houdt hij rekening met de feiten en omstandigheden zoals die speelden toen de belanghebbende zijn aanvraag indiende bij het bestuursorgaan. Wanneer de belanghebbende het niet eens is met het heroverwogen besluit van het bestuursorgaan, staat voor de belanghebbende de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij de rechtbank. De rechtbank oordeelt vervolgens niet zoals het bestuursorgaan ex tunc, maar ex nunc. Kort gezegd houdt ex nunc in dat er nieuwe feiten en omstandigheden worden meegenomen bij het beoordelen van het besluit dat is genomen door het bestuursorgaan.