Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 11-07-2018

2018-07-11

Ex tunc

betekenis & definitie

Ex tunc betekent 'vanuit het verleden'. De term komt uit het Latijn en wordt in het recht gebruikt om aan te geven dat de feiten en omstandigheden vanaf een bepaald moment worden meegenomen bij een beslissing.

In het bestuursrecht oordeelt een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van een gemeente) ex nunc. Bij de heroverweging van een besluit dat hij op het bezwaar van de belanghebbende neemt, houdt hij rekening met alle nieuwe feiten en omstandigheden. Hierbij moet er bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe wetgeving. Wanneer een belanghebbende het niet eens is met het heroverwogen besluit van het bestuursorgaan, staat voor de belanghebbende de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij de rechtbank. De rechtbank oordeelt vervolgens niet zoals het bestuursorgaan ex nunc, maar ex tunc. Bij ex tunc beoordeelt de rechtbank de situatie naar de situatie zoals die was bij het nemen van het de (primaire) beslissing van het bestuursorgaan.