Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-11-2012

2012-11-13

Ex nunc

betekenis & definitie

Ex nunc betekent 'vanuit het heden'. De term komt uit het Latijn en wordt in het recht gebruikt om aan te geven dat de feiten en omstandigheden vanaf een bepaald moment worden meegenomen bij het nemen van een besluit.

Indien de rechtbank een bestuursrechtelijke zaak krijgt waarin zij moet oordelen over een besluit dat is genomen door een bestuursorgaan, dan oordeelt zij ex nunc. Dit kan voor de belanghebbende die zijn zaak voorlegt aan de bestuursrechter een groot verschil maken omdat de rechter bij ex nunc rekening houdt met de wetgeving die op dat moment geldend is. Het bestuursorgaan oordeelt ex tunc. Het door de belanghebbende aangevochten besluit wordt vaak enige tijd eerder genomen door een bestuursorgaan. Voordat de zaak de bestuursrechter heeft bereikt, kan het zijn dat de wetgeving dusdanig is aangepast dat de bestuursrechter uiteindelijk oordeelt dat de nieuwe wetgeving moet worden toegepast waardoor het besluit van het bestuursorgaan zal worden vernietigd.