Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 24-09-2013

2013-09-24

Europese instellingen

betekenis & definitie

De Europese Unie kent verscheiden instellingen die zich elk bezighouden met verscheidene taken die van belang zijn voor Europa.

De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De Europese Commissie is de instelling die zich bezighoudt met de uitvoerende taken binnen de Europese Unie. Naast de Europese Commissie is er de Europese Raad die kan worden gezien als een belangrijk politiek orgaan binnen de Europese Unie. De Europese Raad heeft echter geen wetgevende bevoegdheid. Het Europees Parlement is een ander belangrijke instelling van de Europese Unie; hierin zitten de democratisch gekozen parlementariërs. Het Europees Parlement heeft verscheidene belangrijke bevoegdheden, waaronder het goedkeuren van de Europese begroting. De overige twee instellingen van de Europese Unie zijn de Raad van ministers en het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie houdt zich bezig met de Europese rechtspraak en met prejudiciële beslissingen, terwijl de Raad van ministers periodiek bijeen komt om specifieke kwesties op Europees niveau te bespreken.