Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 08-10-2013

2013-10-08

Europese begrotingsprocedure

betekenis & definitie

De Europese begrotingsprocedure bevat de regels waaraan de instellingen van de Europese Unie zich dient te houden wanneer de begroting wordt vastgesteld.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De lidstaten van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de voornoemde instellingen. Jaarlijks word de begroting van de Europese Unie vastgesteld door middel van de zogenaamde begrotingsprocedure. Deze procedure staat omschreven in artikel 313 en artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In de Europese begrotingsprocedure is het vereist dat de Europese Raad en het Europees Parlement de begroting door middel van een bijzondere wetgevingsprocedure vaststellen. Op deze wijze hebben de lidstaten van de Europese Unie voldoende inspraak over de begroting. De uitvoering van de begroting gebeurt door de Europese Commissie.