Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Equivalentiebeginsel

betekenis & definitie

Bij het equivalentiebeginsel is de betaalde premie afhankelijk van de hoogte van het risico.

Indien een werkgever besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om te bepalen hoe zij invulling zullen geven aan de arbeidsovereenkomst. Uiteraard dienen de partijen zich hierbij te houden aan hetgeen de wet heeft voorgeschreven. De werkgever is in beginsel verplicht zijn werknemer te verzekeren tegen bepaalde risico's, zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringen dienen te worden afgesloten, ongeacht welk beroep de werknemer uitoefent. In de betaling van de premie zit er echter wel een verschil tussen de beroepen. Indien een werknemer werkzaam is als ambtenaar, zal hij zeer waarschijnlijk minder premie afdragen dan een werknemer die werkzaam is met hoogspanningskabels. In het voornoemde voorbeeld is er sprake van premiedifferentiatie. Uiteraard dient er wel sprake te zijn van evenredigheid tussen de hoogte van de te betalen premie en het mogelijke risico.