Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Eis in reconventie

betekenis & definitie

De eis in reconventie houdt in dat een partij in een gerechtelijk geschil een tegenvordering indient als reactie op een dagvaarding.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien partijen op een bepaald moment met elkaar in geschil komen, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter. De burgerlijke rechter bekijkt al hetgeen aan hem wordt voorgelegd en doet vervolgens uitspraak. Alvorens de burgerlijke rechter daadwerkelijk uitspraak doet, begint de gerechtelijke procedure met een dagvaarding van de eisende partij. De verwerende partij kan hierop reageren met een conclusie van antwoord. In deze conclusie van antwoord kan de verweerder tevens een tegenvordering instellen, dit is de zogenaamde eis in reconventie. De eis in reconventie staat geregeld in artikel 136 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.