Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 08-12-2013

2013-12-08

Eigenlijke vertegenwoordiging

betekenis & definitie

Eigenlijke vertegenwoordiging houdt in dat een gevolmachtigde handelt in naam van zijn principaal.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. De voornoemde handelingen zijn er daadwerkelijk op gericht een rechtsgevolg te veroorzaken, namelijk een overeenkomst. In het recht is kersenpff het mogelijk om op verschillende manieren een overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld door een ander persoon een volmacht te geven. In een dergelijk geval is er sprake van eigenlijke vertegenwoordiging. In dat geval geeft de koper (ook wel: principaal) een ander persoon de volmacht om namens de koper een overeenkomst te sluiten. De bepalingen die betrekking op tot het volmachten van een ander persoon, staan beschreven vanaf artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek.