Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-04-2017

2017-04-13

Eendaadse samenloop

betekenis & definitie

Er is sprake van eendaadse samenloop wanneer een verdachte een strafbaar feit pleegt dat in meer dan één strafbepaling valt.

Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. De officier van justitie heeft op grond van het opportuniteitsbeginsel de bevoegdheid om een verdachte te vervolgen. Indien de officier van justitie daadwerkelijk besluit over te gaan tot vervolging, zal hij een dagvaarding uitbrengen naar de verdachte toe. De dagvaarding bevat de tenlastelegging, waarin staat omschreven voor welk strafbaar feit de verdachte zal worden vervolgd. Wanneer blijkt dat de verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd dat in meerdere strafbepaling valt, is er sprake van een eendaadse samenloop. Hierbij moet er worden gedacht aan bijvoorbeeld een poging tot moord die tegelijkertijd een poging tot doodslag omvat. Indien de verdachte voor de rechter komt, zal de officier van justitie zijn eis baseren op het strafbare feit waarvoor de hoogste straf staat omschreven; in dit geval zal dat de poging tot moord betreffen.