Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-04-2015

2015-04-12

Draagkrachtbeginsel

betekenis & definitie

Het draagkrachtbeginsel houdt in dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen.

Het draagkrachtbeginsel neemt een progressief element met zich mee, omdat het er voor zorgt dat de personen die financieel het meeste te besteden hebben het meeste afdragen. Het Nederlandse belastingstelsel is bijvoorbeeld progressief omdat personen boven een bepaald inkomen meer belasting betalen dan personen met een inkomen op het sociaal minimum. In het recht wordt er ook een draagkrachtbeginsel gehanteerd, namelijk in het strafrecht. Wanneer een verdachte wordt veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit, dan kan de rechter bepalen dat er een boete wordt opgelegd. Bij deze boete houdt de rechter rekening met het maandelijkse inkomen van de verdachte. Het is uiteraard niet de bedoeling dat een verdachte dusdanig hard wordt geraakt, dat hij niet meer op een normale wijze kan participeren in de samenleving. Deze boete staat overigens los van de eventuele te vergoeden schade, deze moet - ongeacht de hoogte - worden vergoed door de verdachte.