Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 04-02-2013

2013-02-04

Doorzoeking

betekenis & definitie

Doorzoeking van een woning of een pand is mogelijk wanneer hier zware gronden aan ten grondslag liggen.

Wanneer een persoon of een groep van personen worden aangemerkt als zijnde verdachte in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering, kan het zijn dat het Openbaar Ministerie besluit om nader onderzoek in te stellen. Het Openbaar Ministerie heeft hier de zogenaamde opsporingsbevoegdheden voor om strafbare feiten op te sporen en om deze later eventueel te vervolgen indien zij van mening is dat dit noodzakelijk is. De doorzoeking van de woning of een pand van de verdachte valt onder de opsporingsbevoegdheden van het Openbaar Ministerie. Hierbij kunnen er door de opsporingsambtenaren spullen in beslag worden genomen. Dit is echter een vrij vergaand middel gelet op het feit dat er mogelijk een inbreuk wordt gemaakt op de privacy van een persoon. Indien later blijkt dat de privacy daadwerkelijk is geschonden, kan de rechter bepalen dat er sprake is van een onrechtmatig verkregen bewijsstuk. Een dergelijk bewijsstuk wordt vervolgens niet meegenomen door de rechter in de verdere procedure.