Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-09-2013

2013-09-09

Descente

betekenis & definitie

De rechter houdt een descente, oftewel een schouw, indien hij de plaats van het geschil met eigen ogen wil waarnemen.

Indien twee bedrijven een overeenkomst met elkaar sluiten, vloeien er over en weer verschillende rechten en verplichtingen tussen de partijen. Deze rechten en verplichtingen kunnen door de partijen zelf worden bepaald, al dienen zij hierbij voldoende rekening te houden met hetgeen de wet voorschrijft. Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen, bestaat er voor een der partijen de mogelijkheid een dagvaarding uit te brengen. De regels omtrent het uitbrengen van de dagvaarding staan omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de dagvaarding stelt de eiser waarom hij van mening is dat zijn vordering moet worden toegewezen. De gedaagde kan hier vervolgens op reageren door middel van een conclusie van antwoord. Indien partijen op elkaar hebben gereageerd, zal de rechter bepalen wat de volgende te nemen stap betreft. De rechter kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de plaats van het geschil (bijvoorbeeld een bedrijventerrein) zelf te bezoeken om hier vervolgens een conclusie aan te verbinden. Dit wordt de descente genoemd. De descente wordt door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geaccepteerd als wettelijk bewijs.