Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 14-07-2015

2015-07-14

Delict

betekenis & definitie

Een delict is een menselijke gedraging die binnen de grenzen van een wettelijke strafbepaling valt en derhalve strafbaar is gesteld door de wetgever.

Delicten staan in verschillende wetboeken opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de Wet wapens en munitie, de Wegenverkeerswet en de Opiumwet. Echter, de bekendste wet waarin delicten staan opgenomen is het Wetboek van Strafrecht, met daarin ruim 475 delicten.
Wanneer persoon A zijn buurman (persoon B) met een honkbalknuppel belaagt en persoon B komt hierdoor te overlijden, is er sprake van een delict gepleegd door persoon A. Menigeen zal denken dat hier sprake is van moord, zoals in de volksmond veelal bij een misdaad tegen het leven gericht wordt gebruikt. Om een moord te plegen zal persoon A echter moeten voldoen aan de wettelijke strafbepaling zoals deze staat geregeld in artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht. Of persoon A daadwerkelijk een moord heeft gepleegd jegens persoon B is afhankelijk van alle relevante feiten en omstandigheden die bij het delict hebben gespeeld.